Ултразвуков Дифузер за ароматерапия

Цена: 68,50 лв.

Ултразвуков Дифузер за ароматерапия, с етерични масла е иновативен продукт, изпълняващ няколко функции, овлажнява въздуха в помещението и му придава приятен аромат със сменящи се седем цвята.

Действие:

Уредът разпръсква водна пара, която е примесена с етерични масла, овлажнявайки въздуха в помощението и зареждащ го с приятен аромат. Ултразвуков дифузер, Меко многоцветно LED осветление, Touch управление, Защита при ниско ниво на водата.

Начин на употреба:

Отворете капака на устройството. Напълнете резервоара с вода. Добавете няколко капки от любимото ви етерично масло. Важно! Не наливайте вода над обозначената с MAX линия. Поставете обратно капака на устройството. Свържете устройството с електрическата мрежа. Дифузерът ще подаде звуков сигнал еднократно и ще остане в режим изчакване на вашите команди.

Контролен панел: Mist бутон: 1 докосване – включва дифузера. Бутонът Mist светват в зелено.Нивото на струята на дифузера автоматично е настроена на силна струя. 2-ро докосване – изключва дифузера. Бутонът Mist светва в червено. Light бутон:Уверете се, че дифузерът е включен и Light бутона свети в червено:1 докосване –светлините се редуват непрекъснато. 2-ро докосване – избирате да свети точно определена от вас светлина.

Напр: когато искате да изберете синя светлина, изчакайте дифузера да светне в синьо и натистене втори път бутона. 3-то натискане –дифузерът ще продължи да работе без да свети.

Почистване на резервоара за вода: Изключете захранващия кабел и извадете капака на резервоара. Излейте останалата вода в резервоара от противоположната страна на отвора за въздух. Добавете малко топла вода в резервоара и мек препарат, подсушете с кърпа за почистване.

Внимание! Не използвайте корозивен почистващ препарат за почистване.

Гаранция: Този продукт е в гаранцията за период от 24 месеца, считано от датата на покупката. Моля, не поправяйте и не ремонтирайте уреда сами.

Обърнете се към производителя. Ако усетите лош мирис или нещо необичайно, моля изключете устройството незабавно. Не изваждайте щепсела с мокри ръце, тъй като това може да доведе до токов удар. Не поставяйте устройството на наклонена или неравна повърхност, за да избегнете изтичане на вода или повредина компонентите. Не поставяйте устройството близо до източници на топлина или на пряка слънчева светлина. Пазете се от други електрически уреди, които са податливи на повреди от влажността. Редовно почиствайте уреда, ако няма да се използва дълго време – съхранявайте на сухо и сенчесто място. Не оставяйте дифузера без надзор, когато наоколо има деца. Не потапяйте във вода и не миите базата на уреда.

Проблем: Причина – решения струята не се включва – дифузерът не е включен в ел.мрежа.Включете дифузера в ел.мрежа. Не сте натиснали бутона MIST. Погледнете инструкциите в упътването. Няма вода в резервоара. Добавете вода в резервоара. Неподходяща влажност и температура в помещението. Погледнете инструкциите в упътването. Водата надвишава максималното ниво – уверете се, че водата не надвишава максималното ниво.Отлейте, ако е повече. Неравномерна струя -водата в резервоара е малко – долейте вода. Натрупали са се отлагания в резервоара – почистете дифузера съгласно инструкциите. Капакът не е поставен правилно -поставете правилно капака на уреда.Протичане на вода -конденз върху отворите за въздушната струя.Използвайте в помещение с подходяща температура и влажност.Температурата и/или влажността в помещението е твърде висока.Спрете уреда и го преместете в подходящо помещение. Лоша/странна миризма -водата в резервоара е мръсна.Почистете дифузера съгласно инструкциите и налейте чиста вода. Използваното масло е синтетично. Използвайте натурални етерични масла.

Опаковка:

1х адаптер за захранване, Чаша за пълнене на дифузер, 1 x Ръководство за потребителя.

Спецификации: Модел DROP 1 Източник на захранване AC 100-240V 500mA. Мощност12W, Обем на резервоара за вода 100 mL. Работно време максимум 7часа. Изпускане на мъгла 20 – 40 mL (0.69 -1.38oz) на час. Условия на работа: Влажност: 30 –80% RH Температура: 5 –40 градуса. Ултразвукова честота2.35 -2.45 MHz 

Поръчайте сега