Средства за хора с увреждания

Помощните средства за хора с увреждания могат да се получат от свободна продажба и продажба с безплатно получаване с помощ от Агенция за социално подпомагане /АСП/ ! За повече информация за реда на безплатно получаване на помощните средства се свържете с нас.